Devetzvezdni KI​​​​​​​​​​​​​​

My Image

Pokloni mi ​​​​​​​kavo​​​​​​​

Nekaj je v zraku...

My Image

Lepo zagorjena polt
na naraven način

BREZ SONCA

My Image

 

Narava energije KI


Za tiste, ki bi radi o Devetzvezdnem KI vedeli več in kateri bi Devetzvezdni KI radi uporabljali v vsakdanjem življenju tako, da jim bo res koristil, pomagal k boljšemu življenju, je ta objava ena najbolj pomembnih. Ta in tista o yin in yang. Že res, da vam ni potrebno iti skozi to objavo. Ni vam potrebno dojeti, kaj KI je, da bi izračunali KI števila in iz njih pripovedovali zgodbe o podpori in o uničevanju. Vendar brez dojemanja globine pomena KI, bo vaše pripovedovanje prazno in ne bo veliko koristilo nikomur. Ne vam in ne ljudem okoli vas. No, gotovo lahko čez leta ugotovite bistvo. Vendar vam študij narave energije KI prihrani pet ali celo več kot deset let dela! Tako priporočam, da vsak, ki se resno loti študija Devetzvezdnega KI, pri sebi jasno razčisti pomen yin in yang in nato naravo energije KI. Na tečaju Devetzvezdni KI je na to temo dan velik poudarek in tečaja ne nadaljujemo prej, dokler vsak udeleženec ne spozna prave narave KI. Pri tem mu pomagamo vsi prisotni, kajti vsak od udeležencev je prišel do dojemanja o tem, kaj KI je in kaj KI ni - po svoji poti. In KI ni nekaj otipljivega. KI ni nekaj, kar bi lahko izmerili s fizičnimi inštrumenti. Kajti KI je energija iz katere je prav vse. KI je gradnik največjih in najmanjših delcev tega sveta; celo ideje in misli so sestavljene iz KI. Brez KI ni nobene svetlobe, ni zvoka, ni predmeta - materije, ni ideje in ni nobene misli; ni celo valovanja. KI se ne da videti in ne opisati. Da se opisati njegovo delovanje in njegovo obnašanje. Obstaja ena sama energija KI. Da bi to energijo in njeno delovanje laže opisali, jo opisujemo s petimi 'pretvorbami'. Kozmologija Devetzvezdni KI gre še dalje in jo 'razdeli' v devet 'zvezd':


Devet zvezd


- Bela Voda 1
- Črna Prst 2
- Svetlozeleno Drevo 3
- Temnozeleno Drevo 4
- Rumena Prst 5
- Bela Kovina 6
- Rdeča Kovina 7
- Bela Prst 8
- Vijolični Ogenj 9


 

Prostor in čas


A ves čas se zavedajmo, da je vse le ena sama energija, ki ima več kvalitet. Katero kvaliteto vidimo ali doživljamo pa je odvisno od razlićnih pogojev. Glavna sta: Prostor in čas.

 

'Zvezda'


In zvezda ne pomeni tiste 'zvezde' na nebu. 'Zvezda je rojena' rečemo tudi, ko se nam rodi otrok; ko se nam porodi ideja; ko vemo, da smo na pravi poti. Zvezda v Devetzvezdnem KI je čas, ko se dogajajo določene vrste spremembe: V vsakem položaju - zvezdi, se dogajajo spremembe drugačne vrste. In vsaka sprememba - zvezda je ves čas v odnosu z drugimi energijami - zvezdami. Ko podelimo eno energijo na pet pretvorb - različnega obnašanja energije v drugačni situaciji, iz drugega zornega kota, v drugem času in prostoru človek te energije laže 'vidi', jih 'sliši', občuti in o njih razmišlja.

My Image

 

Najprej je bila Voda


V kozmologiji Devetzvezdni KI je zapisano, da je najprej bila voda. Povsod in edinole voda. Torej energija vode. Voda pomeni čisti potencial. Voda ima spomin. Voda lahko očisti vse - do ničle. In, ko gremo iz nič, je vse, prav vse - stvaritev, ustvarjanje, kreacija. Vse ideje imajo svoj začetek v energiji vode. Poglejmo, kako o tem razmišljamo izven dežel, kjer so pojmi yin in yang in pretvorbe doma:
 

Voda ni Bela Voda 1


Energija 1 Voda je potencialna energija. Torej energija, ki je 'speča', ki ne deluje. Je speča, pasivna, plavajoča, pa vendar ima veliko 'skrito' (vsem in na vsakem koraku vidno) moč. In to ni pesniško izražanje. Je preprosto dejstvo. Kajti potencialna energija je tista, ki se še ni sprostila. Kakor kamen na vrhu stolpnice. Ne zdi se nevaren in ne naredi nič - vse dokler ni 'sprožen', vržen iz tridesetega nadstropja na tla. Tam (in že prej) se lahko zgodi, da vidimo energijo, ki se je 'skrivala' v njem. Za nasprotje potencialne, mirujoče, pasivne energije poglejmo energijo ognja. Ogenj je dinamična, ves čas spreminjajoča se, svetleča, vroča, premikajoča se energija. Kinetična energija. Pravzaprav takšna, o kakršni razmišljamo v običajnem življenju. 

 

9 KI zvezda Bela Voda 1 in njen Dom - Hiša


9 KI hiša Bela Voda 1 je torej tisti 'naslov', lokacija' kjer 'vlada' 9 KI energija Bela Voda 1. Tu se porajajo ideje, ki se jih v tem času ne zavedamo. Tu se porajajo odnosi - ki se jih v tem času ne zavedamo. Tu nastaja vse, kar bomo in česar v naslednjih obdobjih ne bomo uresničili - pa bi lahko. Ko človek 'biva' v tej hiši je vse mogoče, vendar pa naredi do konca le malo stvari. Večina projektov 'zvodeni'. In, ko se čas bivanja v tej hiši izteče je tako kot bi ne bil aktiven. Kot bi nič ne naredil. Kasneje bomo videli, da je mogoče marsikaj izvesti tudi, ko smo pod vplivom te energije, vendar moramo uporabljati njen način delovanja.


Lastnosti energije Bela Voda 1


Kako torej najlaže vidimo, slišimo, občutimo in spoznamo lastnosti 9 KI zvezde Bela Voda 1 in njene energije? Pogledamo v naravo. Pričnemo se zavedati, da je voda v naravi vseprisotna. Kajti prisotna je kot led; kot mirujoča tekočina v jezerih (tudi tistih pod zemljo), v morjih, v lužah, v zaprtih posodah; voda je v zraku kot oblaki - ki jo vidimo in tudi kot takšna para, ki je ne vidimo. Voda je tako del lesa kot del kamna. Mnoge kamnine se zdrobijo v prah, ko jih dalj časa segrevamo tako, da izpari vsa voda (apno). Ko cement zmešamo z vodo nastane beton, ki se strdi v trd kamen. Voda je malodane tudi v vseh kovinah in skoraj si ne moremo zamisliti nečesa, kjer vode ne bi bilo. 

Vsako lastnost vode, ki jo opazimo v naravi ima tudi energija Bela Voda 1 in tudi 9 KI zvezda Bela Voda 1. Ko človek biva v hiši 9KI zvezde Bela Voda 1, prejme od nje vse njene energije. Dobesedno postane drugačen, se drugače obnaša, se drugače pogovarja; ima drugačno moč, sposobnosti in način delovanja. Upiranje tej energiji najbolj škodi človeku samemu. 

Najboljše je, da v hiši 9 KI zvezde Bela Voda 1 človek biva v idealnem stanju te energije. Torej brez velikih dejavnosti; velikih aktivnosti na fizičnem področju; brez prevelikih obremenitev telesa in naprezanja uma. To je čas, ko ima priložnost ustvarjanja novega 'sebe', novih, drugačnih (ali enakih in poudarjenih genov), s katerimi se bo 'rodil' čez dobro leto.

Vojko


 

Opombe:

 

Pet pretvorb


Pet elementov - je zavajajoč in napačen izraz za 'pretvorbo'. Čeprav je zahodnemu človeku izraz 'pretvorba' jasen, jo v tem primeru dostikrat ne uporablja, kar pa ga zavede na napačno razmišljanje in napačno pot.

element - nekaj nespremenljivega, stalnega, kar ima vedno enako strukturo, izgled in lastnosti

pretvorba - ena stvar se spreminja v drugo: oglje se v procesu pretvorbe gorenja spremeni v energijo (svetlobo, toploto); prst se v procesu usedanja, sušenja, stiskanja in toplote spreminja v trdo in trdno snov - kamen, kovino itn. Energija Bela Voda 1 se pretvarja - spreminja v energijo Svetlozeleno Drevo 3 in 4; Energija dreves se spreminja - pretvarja v energijo Vijolični Ogenj 9. Energija Vijolični Ogenj 9 se pretvarja v prst. Prst se pretvarja v kamen in kovino - v energiji kovin: Rdeča Kovina 7 in Bela Kovina 6. Na kovini nastaja kondenzira voda iz okolice in kovino topi - se pretvarja v energijo Bela Voda 1.
 
My Image

Naredi teh 5 potez
in povečaj tvojo 
​​​​​​​osebno moč!

Odlični parfumi 
​​​​​​​za moške in ženske

My Image